Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Duan Yin Ying - Qin Qian Mei Ren Yin II (2011) [WAV]

- - - - -

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
WHITESTONE

WHITESTONE

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 2 Bài Viết:
Posted Image
Duan Yin Ying - Qin Qian Mei Ren Yin II (琴牵美人吟II) (2011) [WAV]
| WAV+CUE | MB | Guzheng | Instrumental | Cover Included |

Tracklist:
01. 女儿红 Nǚ Ér Hóng
Nữ Nhi Hồng
02. 一生爱你千百回 Yī Shēng Ài Nǐ Qiān Bǎi Huí
Nhất Sinh Ái Nễ Thiên Bách Hồi
03. 传奇 Chuán Qí
Truyền Kì
04. 情深海更深 ( 吻和泪) Qíng Shēn Hǎi Gēng Shēn (Wěn Hé Lèi)
Tình Thâm Hải Canh Thâm (Vẫn Hòa Lệ)
05. 怨苍天变了心 ( 恨在今天再相遇)
Yuàn Cāng Tiān Biàn Le Xīn (Hèn Zài Jīn Tiān Zài Xiāng Yù)
Oán Thương Thiên Biến Liễu Tâm (Hận Tại Kim Thiên Tái Tương Ngộ)
06. 娘心 Niáng Xīn
Nương Tâm
07. 心有千千结 Xīn Yǒu Qiān Qiān Jié
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết
08. 飘雪 ( 蝶儿蝶儿满天飞) Piāo Xuě (Dié Ér Dié Ér Mǎn Tiān Fēi)
Phiêu Tuyết (Điệp Nhân Điệp Nhân Mãn Thiên Phi)
09. 沉浮 Chén Fú
Trầm Phù
10. 似是故人来 Sì Shì Gù Rén Lái
Tự Thị Cố Nhân Lai
11. 我心以许 Wǒ Xīn Yǐ Xǔ
Ngã Tâm Dĩ Hứa
12. 城里的月光 ( 月光光) Chéng Lǐ De Yuè Guāng (Yuè Guāng Guāng)
Thành Lí Đích Nguyệt Quang (Nguyệt Quang Quang)


DOWNLOAD (bỏ dấu cách giữa a và d => adf)

http://a df.ly/4XlN2
http://a df.ly/4XlON
http://a df.ly/4XlOi
http://a df.ly/4XlOq
http://a df.ly/4XlPG
http://a df.ly/4XlPd
http://a df.ly/4XlPw
http://a df.ly/4XlQG

Bài viết này được chỉnh sửa bởi WHITESTONE: 04 January 2012 - 11:12 PMPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]