Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

HELP ME THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG MẠNG


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
vukhac

vukhac

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 5 Bài Viết:
- Giáo viên cho bài tập thế này, mình chỉ giải quyết được câu chia IP T_T

- Mình máy móc lắm, làm trên máy theo demo thì biết chứ viết sao chả biết. Ai làm rồi chỉ mình cách viết với. Thank.

- Cho mình hỏi bài tập thêm bên dưới mình làm đúng chưa vậy, ngồi suốt 1h mới làm xong, chắc ra thi ko kịp time quá hix.

Phòng GĐ có 1 pc, 1 máy in
Phòng Kdoanh co 8 pc, 1 máy in
Phòng Ng cứu phát triển 10 pc, 1 máy in
Phòng CSKH 4 pc, 1 máy in
Phòng K Thuật có 12pc, 1 máy in
Phòng Server có 3 server

* Các yêu cầu:

- Các nhân viên có thể trao đổi dữ liệu với nhau và truy cập internet

- KH có thể truy cập internet thông qua kết nối không dây Wifi của công ty

- Kh không thể truy cập đến tài nguyên của công ty qua kết nối Wifi

- Các máy tính của nhân viên cài đặt HĐH Windows 7 Pro và avira antivirus

- Các server cài đặt Windows Server 2008 R2

- Xây dựng file server cho hệ thống mạng đảm bảo:

+ Mỗi nhân viên có thư mục cá nhân của mình

+ Mỗi phòng ban đều có thư mục dùng chung và các NV có toàn quyền trên thư mục này.


- Xây dựng hệ thống tường lửa cho hệ thống mạng để:

+ Kiểm soát các lưu lượng truyền thông giữa mạng nội bộ và internet

+ Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập


- Xây dựng mail server nội bộ cho phép các NV gửi mail cho nhau.

- Xây dựng Web server để báo cáo tuần, đưa ra thông báo và trang web quảng bá cho các sản phẩm công ty.

Thực hành:

1/ Chia IP cấp phát cho từng phòng ban.

2/ Lập bảng đề xuất các thiết bị phần cứng và phần mềm cần trang bị cho hệ thống mạng này (tên thiết bị, phần mềm, tính năng cần phải có của chúng, số lượng).

3/ Đưa ra vài lựa chọn để cung cấp kết nối internet cho hệ thống mang trên (tên nhà cung cấp dịch vụ, tốc độ down/up

4/ Đề xuất giải pháp xây dựng file server đảm bảo yêu cầu trên.

5/ Đề xuất 2 giải pháp xây dựng hệ thống tường lửa đảm bảo yêu cầu trên.

6/ Đề xuất giải pháp triển khai dịch vụ mail cho công ty (tên phần mềm, triển khai dịch vụ này trên server nào? Vì sao?

7/ Đề xuất giải pháp để xây dựng dịch vụ web cho công ty đảm bảo yêu cầu trên.

BT thêm: Dùng VLSM chia 192.168.10.0/24 cho các phòng sau:

- Phòng lớp học 3: 50 PC

- Phòng lớp học 2: 40 PC

- Phòng lớp học 1: 30 PC

- Phòng kỹ thuật: 20 PC

- Phòng đào tạo: 10 PC

- Phòng Kinh doanh: 10 PC

- Phòng kế toán: 5 PC

- Phòng server : 3 PC

- PGĐ: 2 PC

- Tổng : 170 host

Giải

192.168.10.0/24

1100 0000 . 1010 1000 . 0000 1010 . 0000 0000 /24

a/ P LH 3: 50 PC

2^n -2 >=50 => n = 6

ð số bit mượn là 32 – 24 – 6 = 2

ð Các đường mạng sinh ra:

- 192.168.10.0/26

- 192.168.10.64/26

- 192.168.10.128/26

- 192.168.10.192/26

Ta lấy 192.168.10.0/26 cấp cho PLH 3.


b/ PLH 2: 40 PC: Lấy 192.168.10.64/26 để chia ta có

2^n – 2 >=40 => n = 6

ð số bit mượn là 32 – 26 – 6 =0, chia hết luôn rồi

Lấy 192.168.10.64/26 cấp lun cho PLH 2


c/ PLH 1: 30 PC: Lấy 192.168.10.128/26 để chia

Ta có: 2^n – 2 >= 30 => n = 5

ð số bit mượn là 32 – 26 – 5 = 1

ð Các đường mạng sinh ra:

192.168.10.128/27

192.168.10.160/27

192.168.10.192/27 (trùng nên bỏ)

Lấy 192.168.10.128/27 cấp cho PLH1


d/ PKT 20 PC: Lấy 192.168.10.160/27 chia

Ta có: 2^n – 2 >= 20 -> n = 5

số bit mượn là 32 – 26 – 5 = 1

Các đường mạng sinh ra:

192.168.10.160/28

192.168.10.176/28

192.168.10.192/28 (trùng nên bỏ)

Lấy 192.168.10.160/28 cấp cho PKT


e/ PDT 10 PC: Lấy 192.168.10.176/28 chia

Ta có: 2^n – 2 = 10 => n = 4

số bit mượn là 32 – 28 – 4 = 0, chia hết

Vậy lấy 192.168.10.176/28 cấp cho PDT


f/ PKD 10PC: Chỉ còn 192.168.10.192/26 chưa chia:

Ta có: 2^n – 2 = 10 -> n = 4

số bit mượn là 32 – 26 – 4 = 2

Các đường mạng sinh ra:

192.168.10.192/28

192.168.10.208/28

192.168.10.224/28

192.168.10.240/28

Lấy 192.168.10.192/28 cấp cho PKD.


g/ PK toán 5 PC: Lấy 192.168.10.208/28 chia

Ta có: 2^n – 2 >= 5 => n = 3

số bit mượn là 32 – 28 – 3 = 1

Các đường mạng sinh ra:

192.168.10.208/29

192.168.10.216/29

192.168.10.224/29 (trùng nên bỏ)

Lấy 192.168.10.208/29 cấp cho PKToan.


h/ Phòng Server 3 PC: Lấy 192.168.10.216/29 chia

2^n – 2 >= 3 -> n = 3

số bit mượn là 32 – 29 – 3 = 0

Lấy 192.168.10.216/29 cấp lun cho P Server.


i/ PGD 2 PC: Lấy 192.168.10.224/28 chia

Ta có: 2^n – 2 >= 2 => n = 2

số bit mượn là 32 – 28 – 2 = 2

Các đường mạng sinh ra:

192.168.10.230/30

192.168.10.234/30

192.168.10.238/30 (trùng nên bỏ)

Lấy 192.168.10.230/30 cấp cho PGD


TỔNG KẾT:

192.168.10.0/26 cấp cho PLH 3.

192.168.10.64/26 cấp lun cho PLH 2

192.168.10.128/27 cấp cho PLH1

192.168.10.160/28 cấp cho PKThuat

192.168.10.176/28 cấp cho PDT

192.168.10.192/28 cấp cho PKD.

192.168.10.208/29 cấp cho PKToan.

192.168.10.216/29 cấp lun cho P Server.

192.168.10.230/30 cấp cho PGD

Bài viết này được chỉnh sửa bởi vukhac: 06 August 2013 - 05:22 PMPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]