Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Hỏi câu lệnh delete


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
oracle

oracle

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 1 Bài Viết:
Hi all!
Mình có vấn đề này mong mọi người giúp đỡ. Mình có 1 bảng sms có dữ liệu như sau:

STT | USER_ID | INFO
1 | 841668157561 | .........
2 | 841668157561 | ...........
3 | 841668157561 | ...........
4 | 841668157561 | ...........
5 | 841668157561 | ..........
6 | 841692247637 | ..........
7 | 84984098176 | ...........


Trong bảng trên có user_id : 841668157561 là có tổng số là 5 .bây giờ mình muốn viết câu delete với điều kiện là nếu thằng nào có tổng số user_id > 3 thì delete sao cho để lại 3 dữ liệu. tức là nếu user_id 841668157561 có 5 dữ liệu thì mình sẽ delete đi 2 dữ liệu. Bạn nào biết viết câu delete không giúp mình với.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi oracle: 20 January 2014 - 03:19 PMPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]