Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Là pháp lý để do thám máy tính trẻ em của tôi?


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
Adav

Adav

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 26 Bài Viết:
Tôi đã nghi ngờ gần đây rằng các con tôi đang tìm kiếm tại một số trang web "bất hợp pháp" trực tuyến. Tôi đã cài đặt một filter trên máy tính, nhưng tôi nghĩ rằng họ có thể bỏ qua nó. Tôi muốn cài đặt một keylogger để xem những gì đang xảy ra. Là pháp lý để làm điều đó?

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Adav: 11 March 2014 - 10:05 AMPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]