Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Giải giúp bài CSDL và PTTKHT với ạ


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
Tuan Shin

Tuan Shin

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 1 Bài Viết:
Cho lược đồ quan hệ: Hóa đơn bán lẻ = (U.F)
U={Số hóa đơn, ngày, khách hàng, mã hàng, tên hàng, đơn giá, số lượng}
F={ Số hóa đơn --> ngày, khách hàng; Số hóa đơn, mã hàng ---> số lượng; Mã hàng ----> tên hàng, đơn giá; Tên hàng ---> mã hàng }
Trả lời các câu hỏi:
a, Tập thuộc tính { Ngày, mã hàng} có là khóa của quan hệ Hóa đơn bán lẻ hay không? tại sao?
b, Quan hệ hóa đơn bán lẻ có một hay nhiều khóa? tại sao?
c, Tìn các khóa của quan hệ Hóa đơn bán lẻ
d, Quan hệ Hóa đơn bán lẻ có ở dạng chuẩn 2NF không? tại sao?
e, Trả lời câu hỏi bằng đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL:
- Xem số hóa đơn, khách hàng của các hóa đoen ngày 30/7/2012
- Xem mỗi tên hàng bán được bao nhiêu số lượng ngày 30/7/2012


Mong các Pro giải giúp với ạ. Thank's


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]