Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Giới thiệu phần mềm tổng hợp thông tin kinh tế xã hội


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
The Mask

The Mask

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 1 Bài Viết:
Trong quá trình hoạt động cũng như thực hiện chức năng nhiệm vụ, mỗi cơ quan đơn vị đều tiến hành công việc xây dựng Hệ thống thông tin Kinh tế xã hội thông qua quá trình tạo, gửi nhận và tổng hợp báo cáo. Việc tổng hợp Hệ thống thông tin Kinh tế xã hội đưa lại cho các nhà điều hành, lãnh đạo có được cái nhìn toàn diện, chân thực và sâu sắc tình hình hoạt động và phát triển trên lĩnh vực hoặc địa bàn mà cơ quan, đơn vị quản lý. Từ đó, những chiến lược, định hướng và kế hoạch phát triển mới được đưa ra phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả tốt hơn.
Hiện nay, việc tổng hợp Hệ thống thông tin Kinh tế xã hội ở các cơ quan đơn vị hầu hết chưa đưa lại hiệu quả như mong muốn, chưa thể hiện được đúng vai trò của nó trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là vì quá trình gửi nhận báo cáo còn chậm trễ, hệ thống biểu mẫu báo cáo chưa thống nhất, việc lưu trữ sơ sài thiếu khoa học và đặc biệt vẫn thủ công trong quá trình tính toán, so sánh, thống kê, …gây ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề kịp thời cũng như độ chính xác của hệ thống thông tin.

Nắm bắt được những khó khăn đó, ITT đã nghiên cứu và xây dựng nên Phần mềm tổng hợp Hệ thống thông tin Kinh tế xã hội với những chức năng và tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế của các cơ quan đơn vị. Phần mềm là một phiên bản của chương trình CloudReporter được thiết kế để phù hợp với nghiệp vụ riêng.

Phần mềm Tổng hợp he thong thong tin kinh te xa hoi đáp ứng nhu cầu thu thập, lưu giữ số liệu một cách an toàn, hợp lý ; thiết lập và quản lý hệ thống báo cáo khoa học cùng với các chức năng phù hợp với nhu cầu thực tế của mỗi đơn vị .

Phần mềm hoạt động trên môi trường mạng (LAN, WAN, Internet). Đảm bảo đáp ứng được yêu cầu triển khai cho các cơ quan, đơn vị bố trí phân tán trong phạm vi quốc gia, quốc tế; Cho phép nhiều người dùng truy cập đồng thời từ xa, trên mạng nội bộ.


Thông tin, dữ liệu và chương trình được lưu trữ và quản lý tập trung trên máy chủ, dễ nâng cấp, cải tiến, quản trị. Khả năng đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu cao, đáp ứng được các yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin.


Phần mềm được thiết kế linh động phù hợp với mọi mô hình cơ cấu tổ chức, mọi sự phân bố về không gian địa lý của cơ quan, đơn vị.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi The Mask: 27 March 2014 - 06:10 PM

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]