Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Kiến thức lập trình PHP căn bản

hoc lap trinh php

 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1
vui18

vui18

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 1 Bài Viết:

CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN & VÒNG LẶP TRONG PHP

I.CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN TRONG PHP

1. Biểu thức IF

Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động

Cú pháp:

if(Điều kiện){

Thực thi hành động;

}

 

 

2. Biểu thức IF…ELSE

Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động. Ngược lại nếu không thì sẽ thực thi một hành động khác

Cú pháp:

if(Điều kiện){

Thực thi hành động 1;

}

else{

Thực thi hành động 2;

}

 

 

3 – Biểu thức ELSEIF

Là một dạng của biểu thức IF…ELSE nhiều nhánh, dùng để kiểm tra nhiều sự kiện liên tiếp (Sử lý nhiều IF…ELSE)

Cú pháp:

if(Điều kiện 1){

Thực thi hành động 1;

}

elseif(Điều kiện 2){

Thực thi hành động 2;

}

elseif(Điều kiện 3){

Thực thi hành động 3;

}

else{

Thực thi hành động n;

}

 

 

 

4. Biểu thức SWITCH…CASE

Là biểu thức sử dụng để giảm thiểu quá trình xử lý dữ liệu nếu có quá nhiều phép toán IF…ELSE (Tương tự như biểu thức ELSEIF)

Cú pháp:

switch(Biến){

case Giá trị 1: Hành động;

break;

 

case Giá trị 2: Hành động;

break;

case Giá trị n: Hành động;

break;

 

default: Hành động;

}

 

II. MỘT SỐ VÒNG LẶP TRONG PHP

1 – Vòng lặp WHILE

Phép lặp này yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện thì mới thực thi được vòng lặp

Cú pháp:

while(Điều kiện){

Thực thi hành động;

}

 

 

2. Vòng lặp DO…WHILE

Phép lặp này sẽ thực thi hành động ít nhất là một lần. Sau đó mới tiến hành kiểm tra điều kiện

Cú pháp:

do{

Thực thi hành động;

}

while(Điều kiện)

 

 

 

3.Vòng lặp FOR

Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực thi việc lặp dữ liệu

Cú pháp:

for(Biến khởi tạo; Điều kiện; Tăng hoặc giảm biến khởi tạo){

Thực thi hành động;

}

 

HỌC PHP CĂN BẢN | KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG PHP


Bài viết này được chỉnh sửa bởi vui18: 05 February 2015 - 10:35 AM


#2
ngotheu

ngotheu

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 2 Bài Viết:

Cám ơn bài viết của bạn, thông tin của bạn thật hữu ích#3
Trangsing

Trangsing

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 20 Bài Viết:

Cám ơn chủ top!
Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]