Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Học kinh nghiệp J2EE ở đâu tốt nhất?

- - - - -

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
phamthanhtung029

phamthanhtung029

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 28 Bài Viết:

KHÓA HỌC KINH NGHIỆM J2EE

 

KIẾN THỨC - KINH NGHIỆM SAU KHÓA HỌC

+ Các công cụ phát triển dự án J2EE.
+ HTML & CSS.

+ Jquery & Ajax.

+ Servlet and JSP Filters.
+ Web Application Lifecyle Listeners.
+ Creating Custom JSP Tag Libraries - The Basics.
+ Custom JSP Tag Libraries: Advanced Topics.
+ Accessing Databases with JDBC.
+ Ajax: Asynchronous Page Updates.
+ Spring FrameWorks.
+ Hibernate FrameWorks.
+ Strusts FrameWorks.
+ MVC Models.
+ PROJECTS WEB PORTALS

- Thời lượng khóa học: 80h ~ 3 - 3,5 tháng.
- Thời gian học: Thứ 2,4,6
- Chuyên gia: Phạm Ngọc Sơn
- Kinh Nghiệm: Hơn 10 năm KINH NGHIỆM tại các vị trí PL,PM về phát triển và Quản trị dự án J2EE Web Portals sẽ giúp các bạn sớm thành công trong ngành CNTT - CNPM.

 

Comment

o   Tham khảo thông tin Chất Lượng Đào Tạo tại iMIC qua các Học Viên tiêu biểu của Khóa học:

1. Nguyễn Hữu Thanh - 0906 188 622

2. Đinh Ngọc Thiệp - 0965 867 065

3. Phạm Thị Anh - 0167 637 1239

4. Hoàng Bá Quân - 0167 564 1003

 

o   Chuyên gia: Phạm Ngọc Sơn

o   Kinh Nghiệm: Hơn 10 năm KINH NGHIỆM tại các vị trí PL,PM về phát triển và Quản trị dự án J2EE Web Portals sẽ giúp các bạn sớm thành công trong ngành CNTT - CNPM.

o   Thời lượng khóa học: 80h ~ 3 - 3,5 tháng.

 


special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]