Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Thegioimu.net sắp mở server Quyền Lực này

- - - - - the gioi mu mu moi ra mu season 6

 • Please log in to reply
24 replies to this topic

#1
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:

1476898609_museason_thegioimu_logo.png

Server Quyền Lực open lúc 18:00 ngày 22/10 (Server Time GMT+7) 

Thông tin website: 

Thông tin server Quyền Lực: 

 • Phiên bản: Premium Season 6.9 Episode 3
 • Experience: x100
 • Drop: 30
 • Max point: 65000
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1

Tính năng và quy định : 

 • Reset và giới hạn reset Click xem
 • Thời gian diễn ra các sự kiện trong game Click xem
 • Nhận quà reset Click xem
 • Đấu sĩ (mg) combo
 • Cùng lúc cưỡi sói và mang pet bạch mã
 • Chiến binh (dk) cưỡi sói combo
 • Items rơi từ các loại boss, hộp kundun
 • Hệ thống items socket ver2
 • Hướng dẫn nhặt lông vũ, hhht
 • Hệ thống wing 2.5 , wing season 8
 • Săn Boss nhận wcoin
 • Đổi wcoin sang vpoint (tại website)
 • Đổi ngọc lấy wcoin
 • Rút thăm may mắn chủ nhật mỗi tuần (livestream facebook@tanthegioimu)

Các lệnh trong game: 

 • /post , /addstr, /addagi, /addvit,
 • /addene, /addcmd , /pkclear, /war ,
 • /battlesoccer , /requests .
 • /dcfriend
 • /setparty , /offtrade, /ware
 • /pkclear , /resetmaster

Đây là phiên bản liên server, sẽ xuất hiện server Thế giới gồm 8 Kênh
tổng hợp toàn bộ MU tham chiến CTC chung với nhau.

 

1476899126_MuOnline_Thegioimu_AnhInGame.#2
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:

Đây là phiên bản liên server, sẽ xuất hiện server Thế giới gồm 8 Kênh
tổng hợp toàn bộ MU tham chiến CTC chung với nhau.#3
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:
Đây là phiên bản liên server, sẽ xuất hiện server Thế giới gồm 8 Kênh ..........


#4
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:

ính năng và quy định : 

 • Reset và giới hạn reset Click xem
 • Thời gian diễn ra các sự kiện trong game Click xem
 • Nhận quà reset Click xem
 • Đấu sĩ (mg) combo
 • Cùng lúc cưỡi sói và mang pet bạch mã
 • Chiến binh (dk) cưỡi sói combo
 • Items rơi từ các loại boss, hộp kundun
 • Hệ thống items socket ver2
 • Hướng dẫn nhặt lông vũ, hhht
 • Hệ thống wing 2.5 , wing season 8


#5
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:

Server Quyền Lực open lúc 18:00 ngày 22/10 (Server Time GMT+7) #6
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:

Tính năng và quy định : 

 • Reset và giới hạn reset Click xem
 • Thời gian diễn ra các sự kiện trong game Click xem
 • Nhận quà reset Click xem
 • Đấu sĩ (mg) combo
 • Cùng lúc cưỡi sói và mang pet bạch mã
 • Chiến binh (dk) cưỡi sói combo
 • Items rơi từ các loại boss, hộp kundun
 • Hệ thống items socket ver2


#7
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:

Thông tin server Quyền Lực: 
 

 • Phiên bản: Premium Season 6.9 Episode 3
 • Experience: x100
 • Drop: 30
 • Max point: 65000
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1


#8
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối


#9
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:

Server Quyền Lực open lúc 18:00 ngày 22/10 (Server Time GMT+7) 

Thông tin website: 

Thông tin server Quyền Lực: 

 • Phiên bản: Premium Season 6.9 Episode 3
 • Experience: x100
 • Drop: 30
 • Max point: 65000
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng


#10
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:
 • Phiên bản: Premium Season 6.9 Episode 3
 • Experience: x100
 • Drop: 30
 • Max point: 65000
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1


Tính năng và quy định : #11
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:
 • ter Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1

Tính năng và quy định : #12
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:

Server Quyền Lực open lúc 18:00 ngày 22/10 (Server Time GMT+7) 

Thông tin website: 

Thông tin server Quyền Lực: 

 • Phiên bản: Premium Season 6.9 Episode 3
 • Experience: x100
 • Drop: 30
 • Max point: 65000
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1

Tính năng và quy định : 

 • Reset và giới hạn reset Click xem
 • Thời gian diễn ra các sự kiện trong game Click xem
 • Nhận quà reset Click xem
 • Đấu sĩ (mg) combo
 • Cùng lúc cưỡi sói và mang pet bạch mã
 • Chiến binh (dk) cưỡi sói combo
 • Items rơi từ các loại boss, hộp kundun
 • Hệ thống items socket ver2
 • Hướng dẫn nhặt lông vũ, hhht
 • Hệ thống wing 2.5 , wing season 8
 • Săn Boss nhận wcoin
 • Đổi wcoin sang vpoint (tại website)
 • Đổi ngọc lấy wcoin
 • Rút thăm may mắn chủ nhật mỗi tuần (livestream facebook@tanthegioimu)


#13
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:
 • Phiên bản: Premium Season 6.9 Episode 3
 • Experience: x100
 • Drop: 30
 • Max point: 65000
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1


#14
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:
 • rợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1


#15
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1
 •  


#16
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:
 • Phiên bản: Premium Season 6.9 Episode 3
 • Experience: x100
 • Drop: 30
 • Max point: 65000
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1
 •  


#17
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:

Thông tin server Quyền Lực: 

 • Phiên bản: Premium Season 6.9 Episode 3
 • Experience: x100
 • Drop: 30
 • Max point: 65000
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1
 •  


#18
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:

Thông tin server Quyền Lực: 

 • Phiên bản: Premium Season 6.9 Episode 3
 • Experience: x100
 • Drop: 30
 • Max point: 65000
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1


#19
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:
 • Phiên bản: Premium Season 6.9 Episode 3
 • Experience: x100
 • Drop: 30
 • Max point: 65000
 • Points Level: 5/7/7
 • Master Level : 200
 • Hỗ trợ Cash Shop X
 • Auto Reconnect - chống ngắt kết nối
 • Off-trade System - ủy thác Online
 • Liên Server Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1


#20
Mu Online EX 703

Mu Online EX 703

  Thạc sĩ CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2840 Bài Viết:
 • erver Thế Giới : 8 Tầng, mỗi tầng +20% EXP, DROP
 • Hệ thống nhận thưởng reset
 • Bonus exp tại BC Event x2 - huyết lâu
 • Bonus exp tại DS Event x2 - quảng trường quỷ
 • Arena, Barracks free PVP
 • /pkclear 5tr zen / mạng
 • Tạo Summoner, RF, DL, MG yêu cầu level : 1
 •  Also tagged with one or more of these keywords: the gioi mu, mu moi ra, mu season 6

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]