Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Hàm get và set trong C#

- - - - -

 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1
Thien Huy

Thien Huy

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 90 Bài Viết:
public String UserName
	{
		set { strUserName = value; }
		get { return strUserName; }
	}

	public String Password
	{
		set { strPassword = value; }
		get { return strPassword; }
	}
có huynh nào hiểu các hàm này làm dzì hok!
ví dụ
set { strUserName = value; }
ở đây set cho chuổi = value làm dzì dzị !
Đời đổi thay khi ta biết thay đổi

#2
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:

public String UserName
	{
		set { strUserName = value; }
		get { return strUserName; }
	}

	public String Password
	{
		set { strPassword = value; }
		get { return strPassword; }
	}
có huynh nào hiểu các hàm này làm dzì hok!
ví dụ
set { strUserName = value; }
ở đây set cho chuổi = value làm dzì dzị !

public String UserName
{
set { strUserName = value; }
get { return strUserName; }
}
cách khai báo này giống như khai báo 1 biến và được gọi là Properties
nó được định nghĩa bởi 2 thương thức get và set: get là lấy giá trị trả về còn set là đặt lại giá trị cho 1 biến
Nếu như 1 biến nào đó bạn chỉ cho người ta get giá trị thôi thì bạn chỉ cần dùng thương thức get.

khi bạn gọi: UserName = "NguyenVanA" thì thương thức set{} sẽ được gọi
còn khi bạn gọi: string id = UserName thì thương thức get{} sẽ được gọi.
2 Phương thức get và set giúp cho việc truy xuất giá trị của biến được bảo mật hơn (hình như cách khai báo này được lấy từ Java vì trong Java có trước)

#3
Thien Huy

Thien Huy

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 90 Bài Viết:
cám ơn sư huynh nha!
thấy người ta dùng cái này nhìu mà hok hiểu nó!!!
Đời đổi thay khi ta biết thay đổi

#4
Ohia

Ohia

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 2 Bài Viết:
Bạn có thể tham khảo tại đây: http://thuvienwinfor...et-trong-c.html Việc sử dụng set; get rất hữu ích :) hee
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]